by Lesley Brook

Cultural collaborations in the classroom - He mahi tahi ā-ahurea ki te akomanga

Māori values are being modelled for learners through teaching practice. He mahi tahi ā-ahurea ki te akomanga.

Titiro whakamuri, kōkiri whakamua
Look to the past, to inform the future.
Walking backwards into the future.

The whakataukī offers guidance in so many ways, and in relation to learning and teaching practice, it also captures the response of being thoughtful with praxis: Reflect on what has been happening in Tiriti education, to give guidance to future Tiriti education.

Rachel Dibble (Ngāti Ruanui, Ngā Ruahine) is Tangata Whenua, and a Senior Lecturer in the College of Community Development and Personal Wellbeing, where she co-delivers Tiriti o Waitangi learning, amongst other things. For many learners, both Pākehā and Māori, learning about the reality of what was signed and what then happened is a revelation.

Katrina Le Cong (Senior Lecturer) and Kerryn Carson (Programme Lead) are both Pākehā/Tangata Tiriti, and co-teach different Tiriti courses with Rachel. Each pair are enthusiastic about the collaborative, co-delivery approach, respecting what each other brings to the classroom that contributes to the learner engagement. In so doing they are modelling Tiriti partnership for the learners.

In another course, Mackenzie Chapman (Ngāi Tahu, Lecturer) has been co-teaching with Rachel. They have used a tuakana/teina model of mentoring, where the older person helps the younger person. However, contemporary Māori are not defined by a younger/older binary construct. Rachel has greater experience in teaching and in this respect is tuakana for Mackenzie. Mackenzie is mana whenua for this part of Aotearoa New Zealand, so has been able to take the lead other aspects of content delivery. The pair also encourage learners who may be fluent in te reo Māori or knowledge feel welcome to appropriately provide leadership as tuakana for their classmates.

In all of these situations, the key is to enhance mana, not diminishing the other, be it learner or colleague.  

He maha ngā tohutohu i puta mai i tēnei whakataukī, ā, e hāngai ana ki ngã ritenga ako, e mau ai i te whakahokinga hei whaiwhakaaro mā te mahi ā-ringa: Whaiwhakaaro ki ngā akoranga Tiriti o mua, ki te arataki i ngā akoranga Tiriti o muri. 

He Tangata Whenua a Rachel Dibble (Ngāti Ruanui, Ngā Ruahine), he Pūkenga Matua ki te College of Community Development and Personal Wellbeing, kei reira ia e tuku atu ana i ngā akoranga Tiriti o Waitangi me ētahi atu momo ahornaga. Mō te mahi a te ākonga, Pākehā mai, Māori mai, he tūhuratanga te mōhiotanga e pā ana ki te tohaina me ngā mea i whai ake ai.

He Pākehā/Tangata Tiriti a Katrina Le Cong (Pūkenga Matua) rāua ko Kerryn Carson (Kaiarataki Akoranga Matua), ā, e whakaako tahi ana rātou ko Rachel. E matangareka ana rātou mō te tukanga mahi tahi, e whakaute ai i ngā pūkenga rerekē o ia kaiako. He tauira tēnei o te hononga Tiriti mō ngā ākonga.

Kei tētahi atu akoranga, ka whakaako tahi a Mackenzie Chapman (Ngāi Tahu, Pūkenga Matua) rāua ko Rachel. Ka whakamahi rātou i te momo tuakana/teina. Heoi, ehara ngā Māori o nāianei e mau ai ki tētahi waihanga tāhūrua. He nui ake te wheako a Rachel ki te whakaako, nō reira, ko ia te tuakana. Kei a Mackenzie te mana o te whenua ki tēnei wāhanga o Aotearoa, nō reira, ka arataki ia i ētahi atu wāhanga o te tuku mahi. E akiaki ana te takirua i ngā ākonga matatau i te reo Māori me ōna tikanga ki te mahi tuakana mō ngā hoa karaehe.

I ngā mahi katoa, me whakamana i te tangata, kaua e takahi i te tangata, ākonga mai, hoa mahi mai.