Hero photograph
 
Photo by Google

Ka pū te ruha, ka hao te rakatahi

Maya Tate-Manning —

Te Pae Māhuri, Dunedin Māori Youth Council, are proud to announce Kura Reo Rakatahi, in partnership with He Waka Kotuia and Kotahi Mano Kāika

  • FREE WĀNAKA 
  • October 3rd-6th 
  •  Ages 13 - 18 
  •  Beginner, Intermediate and Advanced Reo classes 
  • 40 spaces available 

This is a pōwhiri to all Māori youth across the Ōtākou region.  If you want learn more about your Māoritaka and explore Kāi Tahu kōrero in a safe and creative environment this wānaka is for you. 

Ko te piko o te māhuri, tērā te tipu o te rākau 

REGISTER NOW https://forms.gle/NTpvxBNEqstiouSA7